بزرگترین مرجع آموزش ، مقاله و ایجاد فرصت شغلی مدیریت پروژه در ایران

ضوابط شهرداری در طراحی معماری

سلام دوستان آتس،

همه ی ما بصورت مداوم درگیر ضوابط شهرداری بوده ایم،امروز قصد دارم ضوابط شهرداری در طراحی معماری را برای شما بازگو کنم.پس با ما همراه باشید.

ضوابط شهرداری در طراحی معماری

قرارگیری یک پارکینگ حداقل دهانه ۲٫۵ متر

قرارگیری دو_پارکینگ کنار هم حداقل دهانه ۴٫۵ متر

قرارگیری سه_پارکینگ کنار هم حداقل_دهانه ۷ متر

طول مورد نیاز جهت پارکینگ ۵ متر

حداقل فضای یک پارکینگ ۲٫۵*۵ متر

شعاع گردش یا طول مورد نظر جهت مانور ۵ متر

حداقل_عرض در ورودی _پارکینگ ۳ متر

عرض_رمپ_یکطرفه ۳ متر و دوطرفه ۶ متر

عرض_رمپ_قوسی_یکطرفه ۳٫۶۵ متر و دوطرفه ۷ متر

شعاع داخلی مسیر گردش در کلیه پارکینگ ها ۴٫۵۷ متر است.

شیب رمپ پارکینگ ۱۵ درصد

هر واحد بالای ۱۰۰ متر در طبقه اول و دوم به یک پارکینگ نیاز دارد.

واحد مسکونی کوچکتر از ۱۵۰ متر یک پارکینگ -۱۵۰ تا ۲۰۰ متر ۱٫۵ پارکینگ – بیش از
۲۰۰ متر دو پارکینگ

همچنین درصورتی که تعداد واحد فرد باشد یک واحد از پارکینگ معاف است.

حداکثر_ارتفاع مفید واحد مسکونی ۲٫۹۰ متر

حداکثر ارتفاع پارکینگ ۲٫۴۰ متر

حداکثر ارتفاع مفید پیلوت ۲٫۴۰ متر

حداکثر ارتفاع زیرزمین ۲٫۲۰ متر

حداکثر ارتفاع مفید واحد تجاری ۴٫۵۰ متر

حداقل ارتفاع مفید ورودی پارکینگ ۱٫۸۰ متر

ارتفاع_مفید خرپشته ۲٫۲۰ متر

ارتفاع_نورگیری در زیرزمین حداکثر ۹۰ سانتی متر

حداقل سطح پنجره نباید از یک پنجم سطح فضا کمتر باشد.

حداقل_عرض_حیات_خلوت اگر سرتاسری باشد ۲ متر و اگر سرتاسری نباشد ۳ متر

احداث پیش آمدگی یا بالکن در گذر ۱۲ تا ۲۰ متر۱۲۰ سانتی متر و در گذر بالای ۲۰ متر
۱۵۰ سانتی متر مجاز است.ارتفای این پیش آمدگی از زیر آن تا روی خیابان ۳٫۵۰ متر

حداقل عرض آشپزخانه و اتاق خواب ۲٫۵۰ متر – نشیمن ۳٫۰۰ متر – پاگرد ۱٫۲۰ متر

نورگیری آشپزخانه و پذیرایی از یک پنجره به شرطی مجاز می باشد که طول نورگیری کمتر
از ۸ متر باشد.

ابعاد نورگیر برای اتاق خواب و پذیرایی ۳*۴ متر و برای آشپزخانه ۲*۳ متر می باشد.۸

ابعاد مفید آسانسور ۲*۱٫۶۰ متر

حداقل ارتفاع_چاله آسانسور ۱٫۶۰ متر

قرارگیری یک پارکینگ حداقل دهانه ۲٫۵ متر

قرارگیری دو_پارکینگ کنار هم حداقل دهانه ۴٫۵ متر

قرارگیری سه_پارکینگ کنار هم حداقل_دهانه ۷ متر

طول مورد نیاز جهت پارکینگ ۵ متر

حداقل فضای یک پارکینگ ۲٫۵*۵ متر

شعاع گردش یا طول مورد نظر جهت مانور ۵ متر

حداقل_عرض در ورودی _پارکینگ ۳ متر

عرض_رمپ_یکطرفه ۳ متر و دوطرفه ۶ متر

عرض_رمپ_قوسی_یکطرفه ۳٫۶۵ متر و دوطرفه ۷ متر

شعاع داخلی مسیر گردش در کلیه پارکینگ ها ۴٫۵۷ متر است.

شیب رمپ پارکینگ ۱۵ درصد

هر واحد بالای ۱۰۰ متر در طبقه اول و دوم به یک پارکینگ نیاز دارد.

واحد مسکونی کوچکتر از ۱۵۰ متر یک پارکینگ -۱۵۰ تا ۲۰۰ متر ۱٫۵ پارکینگ – بیش از
۲۰۰ متر دو پارکینگ

همچنین درصورتی که تعداد واحد فرد باشد یک واحد از پارکینگ معاف است.

حداکثر_ارتفاع مفید واحد مسکونی ۲٫۹۰ متر

حداکثر ارتفاع پارکینگ ۲٫۴۰ متر

حداکثر ارتفاع مفید پیلوت ۲٫۴۰ متر

حداکثر ارتفاع زیرزمین ۲٫۲۰ متر

حداکثر ارتفاع مفید واحد تجاری ۴٫۵۰ متر

حداقل ارتفاع مفید ورودی پارکینگ ۱٫۸۰ متر

ارتفاع_مفید خرپشته ۲٫۲۰ متر

ارتفاع_نورگیری در زیرزمین حداکثر ۹۰ سانتی متر

حداقل سطح پنجره نباید از یک پنجم سطح فضا کمتر باشد.

حداقل_عرض_حیات_خلوت اگر سرتاسری باشد ۲ متر و اگر سرتاسری نباشد ۳ متر

احداث پیش آمدگی یا بالکن در گذر ۱۲ تا ۲۰ متر۱۲۰ سانتی متر و در گذر بالای ۲۰ متر
۱۵۰ سانتی متر مجاز است.ارتفای این پیش آمدگی از زیر آن تا روی خیابان ۳٫۵۰ متر

حداقل عرض آشپزخانه و اتاق خواب ۲٫۵۰ متر – نشیمن ۳٫۰۰ متر – پاگرد ۱٫۲۰ متر

نورگیری آشپزخانه و پذیرایی از یک پنجره به شرطی مجاز می باشد که طول نورگیری کمتر
از ۸ متر باشد.

ابعاد نورگیر برای اتاق خواب و پذیرایی ۳*۴ متر و برای آشپزخانه ۲*۳ متر می باشد.

ابعاد مفید آسانسور ۲*۱٫۶۰ متر

حداقل ارتفاع_چاله آسانسور ۱٫۶۰ متر


دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Menu Title