بزرگترین مرجع آموزش ، مقاله و ایجاد فرصت شغلی مدیریت پروژه در ایران

اصطلاحات زبان تخصصی-جلسه چهارم

سلام دوستان زبان آموز،

بابت تاخیر یک روزه عذرخواهی میکنم.امروز با جلسه چهارم کلاس های زبان آموز آتس در خدمت شما هستیم.بدون تلف کردن وقت به سراغ ۱۰ اصطلاح زبان تخصصی از کتاب زبان تخصصی مهندسی مدیریت پروژه میپردازیم.

اصطلاحات زبان تخصصی-جلسه چهارم

جلسه چهارم-

System= سیستم

High-Rise= ساختمان بلند مرتبه

Highway= بزرگراه

Hut=کلبه

Hydrated= آب رسانی شده

Industry= صنعت

Ingenuity= زرنگی،ذکاوت

Inspire= الهام بخشیدن

Iron= آهن

Limestone= سنگ آهک

However, the Egyptians began to use stone as their primary building material.
با این حال مصری ها با استفاده از سنگ به عنوان مصالح ساختمانی برای سازه های هرمی خود استفاده کردند
At this time, there was really no distinction between architecture, engineering, or construction
در این زمان هیچ تمایزی میان معمار،مهندس و سازنده وجود نداشت.
All three disciplines were embodied in one person the master builder.
هر سه رشته در یک شخص سر معمارمجسم شده بود.
The master builder concept would survive for many years, until the complexity of structures and construction techniques warranted a separation of disciplines.
سرمعمار باید برای طول عمر سازه تدبیری در نظر بگیرد تا زمانی که پیچیدگی ساختار و تکنیک های ساخت و ساز ملزم به جدایی رشته ها شد

Greek Influence
برتری یونانی ها
During the pyramid-building era, the Egyptians used large numbers of unskilled workers to construct their massive undertakings.
در مدت زمان ساخت اهرام ، مصری ها از تعداد زیادی کارگر غیر ماهر برای کارهای سنگینبه عهده گرفتند(به کار گرفتن)
However, the Greek master builders, who were building many beautiful temples made of marble and limestone, started to organize and utilize small groups of skilled stonemasons.
با این حال سازندگان ماهر یونانی که معابد زیبایی از سنگ مرمر و سنگ اهک ساختند با سازماندهی گروه های کوچک سنگتراشان ماهر شروع کردند
This idea of congregating workmen around a particularcraft represents the beginning of the building tradesconcept, in which a particular building skill is honed to a level of expertiseassociated with a master craftsman.
این ایده از اجتماع کارگران منحصر به فرد و ماهر نشان دهنده آغاز تجارت معقول در ساختمان و مهارت منحصر به فرد تیز کردن سنگ ها ( سنگ تراشی ) که تخصص های متحد با تدبیر های سازنده (سرمعمار) همراه بوده است


دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Menu Title