بزرگترین مرجع آموزش ، مقاله و ایجاد فرصت شغلی مدیریت پروژه در ایران

اصطلاحات زبان تخصصی-جلسه سوم

سلام گرم ما را پذیرا باشید،

امروز به سومین جلسه کلاس های زبان آموز آتس رسیدیم و بدون مقدمه سری سوم اصطلاحات زبان تخصصی رشته مهندسی مدیریت پروژه را بر روی سایت انتشار می دهیم.

اصطلاحات زبان تخصصی-جلسه سوم

جلسه سوم-

Dome= گنبد

Elevator= آسانسور

Embody= دربرگرفتن

Era= عصر،دوره

Evolution= تحول،دگرگونی

Exhibit= نمایش دادن

Extraordinary= غیر عادی

Failure= شکست

Genius= نبوغ

Global Positioning= موقعیت یابی جهانی

Although agriculture is probably recognized as the oldest industry in history,construction is most likely a close second
هرچند کشاورزی احتمالا به عنوان قدیمی ترین صنعت در تاریخ به رسمیت شناخته شده باشد ، ساخت و ساز به احتمال زیاد دوم است.
The construction industry can trace its roots back to at least the Stone Age, as early as 12,000 B.C..
سال قبل از میلاد مسیح در نظر گرفت ۰۰۱۱۱ می توان اثرات صنعت ساخت و ساز را کهحداقل برابر سن سنگ ، پیش از
Using materials readily available mud, wood, and stone early man began constructing simple structures for protection from the rain, cold, heat, and snow
با استفاده از موادی که به راحتی در دسترس بودند مثل گل، چوب و سنگ ، انسان های اولیه شروع کرند به ساختن سازه های ساده برای حفاظت از باران، سرما ، گرما ، برف و…
During this same period, the development of bronze and iron allowed man to make stronger tools that significantly expanded the possibilities in building construction, allowing builders to develop their skills
در طول این دوره ، با توسعه برنز و آهن به بشر این اجازه را داد تا با آن ابزار های قوی تر بسازد که به طور قابل توجهی احتمالات ساخت و ساز را گسترش و به سازندگان اجازه توسعه مهارت های خود را می دهد.

Many of these early civilizations were building with one of the first manufactured building materials, dried mud bricks.
بسیاری از تمدن های اولیه با یکی از اولین مواد ساخت ، خشت های خشک شده ی اجری احداث شده اند.


دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Menu Title