بزرگترین مرجع آموزش ، مقاله و ایجاد فرصت شغلی مدیریت پروژه در ایران

تیم های مجازی(بخش سوم)

مهارت مدیریت تیم های مجازی، بخش ۳

ابتدا پیشنهاد میکنیم پستهای مرتبط قبلی را مطالعه نمایید

۳٫ ایجاد اعتماد به طور متفاوت
اعتماد مفهوم جدیدی در تیم‌های مجازی پیدا می‌کند. به عنوان مثال، اعضای تیم‌های متمرکز در هنگام برخورد روزانه با همکارانشان کنار دستگاه آب سرد کن و فتوکپی‌، از روی غریزه تشخیص می‌دهند که چه افرادی قابل اطمینان هستند. در گروه‌های غیرمتمرکز اعتماد منحصرا‌ بر حسب قابلیت اطمینان سنجیده می‌شود.
کریستینا اسکالون یکی از اعضای هیا‌ت علمی ‌دانشکده در برنامه مدیریت تیم‌های مجازی جهانی‌، به آموزش مدیران برای مدیریت تیم‌های مجازی می‌پردازد که در این راستا مدیران باید بر ایجاد مراحل کار، کاملا‌ معین و تعریف شده تمرکزکنند تا اعضای تیم هم طی مراحل مکرر به نتایج خاصی دست پیدا کنند. بنابراین پس از دو یا سه دوره کاری‌، قابلیت اطمینان و اعتماد شکل می‌گیرد‌. به همین دلیل می‌توان جلسات حضوری را به سالی یک بار محدود کرد.


دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Menu Title