بزرگترین مرجع آموزش ، مقاله و ایجاد فرصت شغلی مدیریت پروژه در ایران

هزینه های بالاسری(بخش چهارم)

نکاتی در خصوص دفتر فنی پروژه های اجرایی – هزینه های بالاسری (بخش چهارم)

در برخی پروژه ها بدلایلی میزان کارکرد مورد انتظار در مدت زمان تعیین شده مطابق برنامه زمانبندی صورت نمی پذیرد و منجر به افزایش هزینه های بالاسری کارگاه و ضرر و زیان پیمانکار می گردد که در ذیل به شرح آن می پردازیم .
در صورتیکه کم کاری درنتیجه عدم مدیریّت صحیح و سهل انگاری پیمانکار بوده باشد و کارفرما و دستگاه نظارت در این زمینه هیچ تقصیری نداشته باشند، مسلماً این ضرر به عهده پیمانکار می باشد. ناگفته نماند که اگر دستگاه نظارت کنترل و نظارت دقیقی داشته باشد هرگز اجازه چنین اتفّاقی را نمی دهد.
در صورتیکه این کم کاری در نتیجه کوتاهی های کارفرما و یا عوامل طبیعی بوده باشد، پرداخت ضرر وارده به عهده کارفرما می باشد.
در جامعه کاری ما متأسفانه این ضرر را نه کارفرما پرداخت می کند و نه پیمانکار بلکه عوامل اجرایی پروژه این ضرر را تحمّل می نمایند. یعنی حقوق واقعی کارکنان پرداخت نمی شود، و حقوق ناچیز هم با ماهها تأخیر پرداخت می گردد. و علاوه بر کارکنان خود پروژه هم با کیفیّت خیلی پایین تری اجرا می گردد.
هزینه های بالاسری که به صورت ضریب منظور می گردد جزیی از کار کرد می باشند و نکته اینجاست که هزینه های بالا سری مانند حقوق پرسنل مدیریّت پروژه از قبیل مدیر پروژه، رئیس کارگاه، عوامل دفتر فنّی، و سایر کارکنان و هزینه های خورد و خوراک و مسائل رفاهی آنها و سایر هزینه های مشروح در پیوست شماره سه فهرست بها(هزینه های بالاسری) مطرح شده است را نمی توان در آنالیز بهای فعالیّت ها گنجاند. بطور مثال در آنالیز بهای آجرکاری نمی توانیم معیّن کنیم که چند در صد از حقوق رئیس کارگاه یا مدیر پروژه یا سایر هزینه های مشابه را در آ نجا منظور نماییم. همینطور در بتن ریزی و سایر فعاّلیّت ها.

لذا پس از محاسبه هزینه های بالا سری یک پروژه به نسبت مدّت پیش بینی شده اجرای پروژه و برای مدّت پروژه با توجّه به مبلغ کل پروژه در صد آنرا تعیین کرده و به صورت ضریب به کار کرد اضافه مینمایند. و تعدیل آن نیز پرداخت می شود.

لازم به یادآوری است که تعدیل به هیچوجه نمی تواند جبران تأخیرات هزینه های بالاسری پروژه را در دراز مدّت بنماید. یرای اینکه هزینه های بالاسری، هزینه های ثابتی هستند، که بطور مستمر هزینه می شوند، خواه پروژه کار بکند و یا کم کار کند و یا اصلاً کار نکند، و درپایان مدّت قرار داد نیز این هزینه های پیش بینی شده کلاً خرج شده است. و از آنجائیکه در صورت وضعیّت های موقّت این هزینه ها تابع کارکرد عمل می شود، در نتیجه این استنباط پیش می آید.

 


دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Menu Title