بزرگترین مرجع آموزش ، مقاله و ایجاد فرصت شغلی مدیریت پروژه در ایران

تفاوت پروژه ، طرح و پورتفولیو

به نوشته مهندس سهیل مهابادی:

در این نوشته کوتاه بنا دارم به تعاریف اولیه و ارتباط میان مدیریت پروژه، مدیریت طرح و مدیریت سبد پروژه بپردازم

طرح یا برنامه (Program Management):
گروهی از پروژه های مرتبط که به منظور حصول سود بطور هماهنگ مدیریت می شود که در صورت مدیریت مجزا این سود حاصل نمی شود. طرح ها ممکن است شامل کارهای مرتبطی باشند که خارج از محدوده هر یک از پروژه های طرح بطور مجزا می باشد. مثالی از طرح می تواند طرح مدل جدید اتوموبیل باشد که شامل پروژه های طراحی و ارتقاء اجزا اصلی (مثل: موتور، انتقال قدرت، داخلی و خارجی) باشد. یک طرح ممکن است شامل چندین عمل تکراری باشد.

سبد پروژه یا پورتفولیو (Portfolio Management):
مجموعه ای از پروژه ها یا طرح ها و سایر کارها که به منظور مدیریت کاراتر در یک گروه طبقه بندی می شوند. ممکن است طرح ها یا پروژه ها در یک سبد پروژه بطور مستقیم به یکدیگر وابسته نباشد. برای مثال شرکتی هدفش حداکثر سازی نرخ بازگشت سرمایه است. سبد پروژه ای شامل ترکیب پروژه هایی در زمینه های نفت، گاز، آب، برق، راه، راه آهن و فرودگاه تعریف می شود. پروژه های مرتبط با هم در یک طرح تعریف می شوند. برای مثال تمامی پروژه های برق در طرح برق قرار می گیرند.
مدیرت سبد پروژه ها به تنظیم استراتژی سازمانی ، اولویت بندی منابع در طرح ها و پروژه ها می پردازد.
مدیریت سبد پروژه، رویکردی برگرفته از دانش مدیریت پروژه می باشد با این مضمون که در این سیستم، مدیریت بر ترکیبی از پروژه ها با اهداف و شرایط خاص منظور می باشد وسطحی بالاتر از مدیریت پروژه در سازمان ها تلقی می شود. در این نظام مدیریتی هدف اصلی، طراحی و اجرای پروژه هایی است که بتوانند در نهایت دستیابی سازمان پروژه را بهاهداف استراتژیک خود تسهیل کنند.گزینش پروژه های مناسب، تخصیص صحیح منابع محدود سازمان، تحقق تاکیدات بیانیه استراتژیک، هماهنگی و هم افزایی در مجموعه سبد پروژه های سازمان و تامین سلامت روابطسازمانی مدیران پروژه از جمله مهمترین مبانی نظری تشکیل دهنده این سیستممی باشد.


دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Menu Title