بزرگترین مرجع آموزش ، مقاله و ایجاد فرصت شغلی مدیریت پروژه در ایران

حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری

قراردادهای پیمانکاری با توجه به نوع کار و ضرایب حق‌بیمه، از جهات مختلفی قابل تقسیم‌بندی هستند؛ از قبیل قراردادهای اجرایی– خدماتی یا مشاوره‌ای، قراردادهای مکانیکی یا دستی و… ولی به‌طورکلی این قراردادها به سه دسته عمده طبقه‌بندی می‌شوند:
۱- قراردادهای مشمول ضوابط طرح‌های عمرانی،‌۲- قراردادهای غیرعمرانی،‌۳- موارد خاص قراردادهای غیرعمرانی

قراردادهای طرح‌های عمرانی

یک طرف قراردادهای عمرانی همواره دولت یا دستگاه‌های دولتی قرار دارد. در قراردادهای عمرانی حق‌بیمه‌ای که دریافت می‌شود به‌مراتب کمتر از قراردادهای غیرعمرانی است، بنابراین همواره سعی کارفرما و پیمانکار بر این است که قراردادهای آن‌ها در این چهارچوب قرار بگیرد. وجود دو شرط زیر برای قراردادهای مشمول ضوابط طرح‌های عمرانی الزامی است:

الف) قرارداد براساس ‌فهرست ‌بهای ‌پایه ‌سازمان ‌برنامه‌وبودجه (قراردادهای پیمانکاری) یا ضوابط تیپ ‌سازمان‌ مزبور (قراردادهای ‌مشاوره‌ای) منعقد شده باشد.
ب) تمام یا قسمتی از بودجه عملیات از محل اعتبارات عمرانی دولت (اعتبارات عمرانی ملی، منطقه‌ای، استانی) تامین شده باشد.

میزان حق‌بیمه قراردادهای عمرانی

۱- حق‌بیمه قراردادهای مشاوره‌ای عمرانی به‌طور مقطوع ۱۴ درصد ناخالص کارکرد به علاوه ۶/۱ درصد به‌عنوان حق‌بیمه بیکاری جمعا به میزان ۶/۱۵ درصد ناخالص کارکرد است. در این نوع قراردادها سهم پیمانکار ۶/۳ درصد و سهم کارفرما ۱۲ درصد است.

۲- حق‌بیمه قراردادهای پیمانکاری (اجرایی) مقطوعا ۶ درصد ناخالص کارکرد به علاوه ۶/۰ درصد به‌عنوان حق‌بیمه بیکاری جمعا به میزان ۶/۶ درصد ناخالص کارکرد است. سهم حق‌بیمه پیمانکار ۶/۱ درصد و سهم کارفرما ۵ درصد است. در صورتی که پیمانکاران مجری قراردادهای مشمول طرح‌های عمرانی بخشی از اجرای عملیات موضوع پیمان را طی قرارداد به پیمانکاران فرعی واگذار کنند چنانچه حق‌بیمه متعلق به قرارداد اصلی پرداخت شود، وصول حق‌بیمه بابت قرارداد پیمانکار فرعی منتفی خواهد بود.

قراردادهای غیرعمرانی

مشمولان کلیه قراردادهای فاقد شرایط اشاره‌شده در بخش طرح‌های عمرانی، قراردادهای غیرعمرانی تلقی می‌شوند و حق‌بیمه این قبیل قراردادها به شرح ذیل است:

۱- حق‌بیمه قراردادهایی که در اجرای آن‌ها مصالح مصرفی به طور کلی به عهده و هزینه پیمانکار است و یا موضوع قرارداد ارائه خدمات است و نوع کار ایجاب می‌کند که کلا به صورت مکانیکی انجام شوند، به میزان ۷ درصد ناخالص کل کارکرد و به‌عنوان بیمه بیکاری است.

۲- حق‌بیمه کلیه قراردادهای دستمزدی و خدماتی غیرمکانیکی به میزان ۱۵ درصد ناخالص کل کارکرد و به‌عنوان بیمه بیکاری است.

۳- در مواردی که تهیه قسمتی از مصالح به عهده و هزینه پیمانکار و قسمتی به عهده و هزینه واگذارنده کار باشد، ارزش مصالح واگذارشده به پیمانکار به ناخالص کل کار افزوده می‌شود و میزان حق‌بیمه ۷ درصد ناخالص کل کارکرد و به‌عنوان حق‌بیمه بیکاری خواهد بود.

۴- در مواردی که موضوع قرارداد ارائه خدمات است و نوع کار ایجاب می‌کند که قسمتی به صورت مکانیکی (با وسایل و ماشین‌آلات مکانیکی متعلق به پیمانکار) و قسمتی به صورت دستی انجام شود، حق‌بیمه بخش مکانیکی به ماخذ ۷ درصد و حق‌بیمه بخش دستی به ماخذ ۱۵ درصد محاسبه می‌شود.

منبع:آریانا


دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Menu Title