بزرگترین مرجع آموزش ، مقاله و ایجاد فرصت شغلی مدیریت پروژه در ایران

شناخت اعضای اصلی پروژه و نقش آن ها

حامی

آغاز گر پروژه است ، بر اقتدار گروهی می افزاید و ارشد اعضای گروه محسوب می شود.

 • مرتبط بودن پروژه با اهداف سازمان را بررسی و تایید می کند.
 • به تعیین اهداف و محدودیت های پروژه کمک می کند .
 • منابع مورد نیاز را تامین می نماید .

 

مدیر پروژه

مسئول تحقق بخشیدن به اهداف کلی پروژه و رهبری گروه مربوطه است .

 • تهیه کننده ی برنامه تفصیلی فعالیت های پروژه است.
 • گروه پروژه را تشکیل و به آن انگیزه می دهد .
 • بر پیشرفت و حرکت آن در مسیر اصلی نظارت دارد.
 • اطلاعات مربوط به پروژه را به اطلاع کلیه افراد و گروه های ذی نفع می رساند.

 

ذی نفع

کلیه افراد و گروه هایی که در نتایج حاصل از پروژه منفعت دارند و نتایج به نحوی برآنان تاثیر گذار است.

 • با ارائه بازخورد های لازم ،در مراحل مختلف فرایند  برنامه ریزی مشارکت دارند.
 • ممکن است در انجام پروژه هم مشارکت داشته باشند.
 • ممکن است با پایان یافتن نقش ، در پروژه ذی نفع نباشند .

 

عضو گروه

فردی که به صورت تمام وقت یا پاره وقت برخی اقدامات مربوط به برنامه پروژه را انجام می دهد.

 • مسئولیت تکمیل اقدامات را به شکل مقرر در برنامه پروژه بر عهده می گیرد .
 • چنانچه وجود او فقط برای بخشی از پروژه لازم باشد یا به عنوان مشاور در گروه پروژه حضور داشته باشد ، دارای یک نقش تخصصی است.

 

مشتری

تمامی افراد داخل یا خارج سازمان که از تغییرات ناشی از اجرای پروژه منتفع می شوند .

 • بر اهداف پروژه و نحوه سنجش میزان موفقیت آن تاثیر گذار است .
 • جهت حرکت را به مدیر پروژه نشان می دهد .

 

تامین کننده

مواد ، محصولات یا خدمات لازم جهت انجام پروژه را تامین می کند.

 • می تواند در پروژه مشارکت داشته و از آن حمایت فراوان بکند.
 • ملزومات را به موقع تحویل می دهد و کالا و خدمات لازم را به قیمت ثابتی که در ابتدا با مدیر پروژه توافق کرده است ، تامین می کند .

دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Menu Title