بزرگترین مرجع آموزش ، مقاله و ایجاد فرصت شغلی مدیریت پروژه در ایران

ساختار شکست کار چیست؟

قبل از تهیه برنامه زمانبندی پروژه با نرم افزار MSP و یا P6 باید WBS آن تا سطح مورد نظر تهیه گردد. WBS مخففWork Breakdown Structure بوده و به معنی ساختار شکست کار می باشد.
WBS یک ساختار سلسله مراتبی است که پروژه را سطح به سطح به اجزای کوچکتر تقسیم می کند که بتوان پروژه را تحت کنترل و مدیریت خود قرار داد.
تعداد سطوح WBS، بستگی به نوع و اندازه پروژه، پیچیدگی و میزان حد کنترل دارد، هر چه این سطوح بیشتر شکسته شود، برنامه ریزی و کنترل پروژه جزئی تر و مدیریت (کنترل) آن نیز پیچیده و زمان بر می باشد.
WBS
شامل لیستی از اقلام قابل تحویل (Deliverables) پروژه بصورت سلسه مراتبی و تجزیه آنها به بسته های کاری (Work Packages) می باشد.
نکته:
آخرین سطح از WBS را بسته های کاری(Work Packages) می نامند، یک بسته کاری می تواند زمانبندی شده، هزینه آن برآورد و همچنین نظارت و کنترل گردد. اقلام قابل تحویل مختلف می توانند، سطوح تجزیه متفاوتی داشته باشند، برای رسیدن به یک بسته کاری، برخی از اقلام قابل تحویل باید فقط در یک مرحله تجزیه شود، در حالی که برخی موارد دیگر ممکن است، تجزیه بیشتری مورد نیاز باشد.
هدف از تهیه WBS چیست.
WBS
به ما کمک می کند تا با دقت بیشتری به تعریف و سازماندهی کل محدوده پروژه (Scope) بپردازیم، هر سطح از این ساختار، اقلام قابل تحویل (Deliverables)یا اهداف پروژه را به تکه های مشخص تر و قابل اندازه گیری تجزیه می کند.
WBS
به ما کمک می کند تا بتوانیم مسئولیتها را تعیین کنیم، منابع مورد نیاز را برآورد و تخصیص دهیم و همچنین بتوانیم بر پروژه نظارت و کنترل بیشتری داشته باشم.
– تهیه این ساختار به ما این اطمینان را می دهد که هیچ یک از تحویل شدنی های پروژه از قلم نیفتاده باشد و یا یک تحویل شدنی در چند قسمت از WBS دیده نشود.


, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Menu Title