بزرگترین مرجع آموزش ، مقاله و ایجاد فرصت شغلی مدیریت پروژه در ایران

آشنایی با واژگان تخصصی مدیریت پروژه

آشنایی با واژگان تخصصی مدیریت پروژه

آشنایی با واژگان تخصصی مدیریت پروژه

واژه Assumption (فرض): فاکتوری در فرآیند برنامه ریزی است که درست، واقعی و قطعی در نظر گرفته می شود.

واژه Backward Pass (حرکت بازگشتی): تکنیکی در روش مسیر بحرانی برای محاسبه دیرترین زمان های شروع و پایان، از طریق حرکت بازگشتی از تاریخ انتهایی مدل زمان بندی پروژه.

واژه Baseline (مبنا): ویرایش تایید شده ای از کار که تنها از طریق رویه های رسمی کنترل تغییرات قابل تغییر است و از آن به عنوان مبنایی برای مقایسه استفاده می شود.

واژه Bottom-up Estimating (برآورد پایین به بالا): روشی برای محاسبه زمان و هزینه پروژه از طریق جمع بندی اجزای سطوح پایینی ساختار شکست کار.


دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Menu Title