بزرگترین مرجع آموزش ، مقاله و ایجاد فرصت شغلی مدیریت پروژه در ایران

انواع فعالیت ها در نرم افزار P6

در برگه Generalاز محیط‌کاری Activities، پنج نوع فعالیت را می‌توان تعریف کرد:
▪️ Task Dependent
فعالیت‌هایی که با نوع Task Dependentتنظیم شود، در زمان‌بندی خود از تقویم Activityاستفاده کرده و Finish Date را از روی این تقویم محاسبه خواهند کرد. بیشتر فعالیت‌ها و نیز حالت پیش‌گزیده، به این صورت می‌باشد.
▪️Resource Dependent
این نوع فعالیت‌ها، تقویم Resource را ارجح قرار داده و در زمان‌بندی از آن استفاده می‌کنند. تاریخ خاتمه فعالیت نیز از روی طولانی‌ترین DURمنبعی که کادر Drive Activity Dates برایش تیک خورده باشد محاسبه می‌گردد. تاریخ شروع فعالیت نیز از روی تقویم فعالیت محاسبه می‌گردد.
▪️Level Of Effort
این نوع فعالیت، سایر فعالیت‌ها را بررسی می‌کند، بنابراین چنانچه حین زمان بندی یا به روز رسانی، تاریخ شروع و پایان فعالیت‌هایی که به آنها وابسته است تغییر کند Start Date و Finish Date و Duration آن نیز تغییر خواهد کرد.. معادل این نوع فعالیت را در MSPنداریم. به طور مثال، فرض کنید مدیر پروژه می‌خواهد در طول پروژه، فعالیت خود را با عنوان ” نظارت و راهبری” ایجاد کرده و برای هر روز،۲نفر ساعت کار انجام دهد. و یا مثلاً در طول عملیات جوش کاری، کار بازبینی و تست صورت می‌گیرد و نمونه‌هایی از این دست. لذا فعالیتLOE زمانی از خود نداشته و زمانش وابسته به فعالیت‌های مرتبط است.
برای ایجاد فعالیت LOE ابتدا نوع فعالیت را به LOE تغییر داده و سپس اولین فعالیت مجموعه مورد نظر را به عنوان پیش نیاز با پیوند SS تعریف کنید و آخرین فعالیت مجموعه را به عنوان پس نیاز LOE با پیوند FF مشخص کنید.
اگر پس از ایجاد این نوع فعالیت، میله آن در گانت چارت نمایش داده نشد، پنجره Bars را باز نموده و میله‌های LOE را در آن ایجاد و نمایش دهید.
▪️Start Milestone
این نوع فعالیت نمایانگر اجرای یک فاز، مرحله یا رخداد مهمی در یک پروژه است. تنها دارای یک Start Dateاست. و فاقد Finish Date وDuration می‌باشد. به این نوع فعالیت می توان قیدهای نوع Start اعمال نمود.
▪️ Finish Milestone
این نوع از فعالیت نمایانگر تکمیل یک فاز، مرحله یا رخداد مهمی در یک پروژه است. تنها دارای یک Finish Date است و فاقد Start Dateو Duration می‌باشد.
استفاده از مایلستون‌های به موقع نشانه قوت زمان بندی می‌باشد، بنابرین سعی کنید به تناسب از آنها استفاده کنید. مواردی مانند پایان فاز طراحی، شروع ساخت، شروع راه اندازی، پایان نصب، موعدهای پرداخت، پایان عملیات تست و شروع و اتمام پروژه مثال هایی از این قبیل هستند.
▪️WBS Summary Activity
فعالیتی است که زمان همه فعالیتهای زیر مجموعه یک گره WBS را بررسی کرده و تاریخ شروع و پایانش را از زودترین تاریخ Start و دیرترین تاریخ Finish می‌گیرد و زمانی که یکی از این تاریخ ها تغییر کند، زمان آن نیز تغییر خواهد نمود. این نوع فعالیت، هیچ پیش نیاز و پس نیازی ندارد. البته طی پیشرفت پروژه، تغییر تاریخ های فعالیت ها و زمان‌ها ودر نهایت، تغییر این فیلدها در این نوع فعالیت، اجتناب ناپذیر می نماید.
مفهوم گرافیکی انواع فعالیت در تصویر زیر قابل مشاهده است.


, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Menu Title