بزرگترین مرجع آموزش ، مقاله و ایجاد فرصت شغلی مدیریت پروژه در ایران

مدیریت ادعا از نگاه موسسه PMI

ادعا یا Claim در استانداردهای PMI به این صورت تعریف شده است: تقاضائی از سوی یک طرف قرارداد در ازای وجود دلایلی اصولا صحیح و یا به گمان متقاضی صحیح که معمولا بخاطر اقدامات، دستورات و یا تغییرات اعمالی نامنطبق با مفاد قرارداد پروژه از سوی طرف دیگر قرارداد بوجود آمده و از لحاظ اقتصادی بین طرفین قابل حل و فصل نمی باشد.
به عنوان مثال کارفرما مدعی است که پیمانکار از برنامه اجرائی و پیشرفت مورد انتظار پروژه فاصله قابل توجهی دارد و متناسب با شرایط عمومی و خصوصی پیمان، به دلیل تاخیر در بهره برداری آتی پروژه ادعای خسارت می نماید. و یا پیمانکار مدعی است وضعیت پیشرفت پروژه همچنان بر اساس برنامه ریزی مصوب اولیه در جریان می باشد.

مدیریت ادعا از نگاه موسسه PMI

در فرآیند مدیریت پروژه تعاملاتی فی مابین ادعا و تغییر(Change) وجود دارد.
در پروژه های ساخت، جبران خسارت معمولا از جنس پرداخت هزینه،کلیم مالی، تمدید زمان اجرا و کلیم زمانی یا ترکیبی از هر دو است. وجه تمایز تغییر و ادعا در عدم توافق و اجماع طرفین قرارداد در خصوص درستی یا نادرستی موضوع می باشد. اگر در خصوص ادعا(که در ابتدا یک Issue محسوب می‌گردد) طرفین به اجماع برسند، ادعا تبدیل به تغییر(Change order) خواهد شد و در فرایند مدیریت تغییرات پیگیری می گردد. در غیر اینصورت موضوع ادعا در فرآیند مدیریت ادعا و در چارچوب ”مذاکره“، ”میانجی گری“، ”حکمیت“ و نهایتا ”دعوی قضائی“ حل و فصل خواهد شد.
یک مثال از تغییر در پروژه :پیمانکار ساختمانی به دلیل تاخیر فراوان پیمانکار نصب مخزن در جریان ساخت(during construction) ادعای خسارت هزینه‌ای نموده است. کارفرما با بررسی مستندات ارائه شده توسط پیمانکار و تطابق آنها با مفاد قراردادی، علاوه بر لحاظ متمم های هزینه ای، تمدید زمانی قرارداد پیمانکار را نیز تایید می نماید.
همچنین در فرآیند مدیریت پروژه تعاملاتی فی مابین ادعا و موضوعات(Issue) وجود دارد.
در ادبیات PMI، موضوع، به مفهوم هر موردی که فی مابین برخی از ذی نفعان، محلی از مناقشه بوده و اجماع وجود نداشته باشد تلقی می گردد. موضوعات حل و فصل نشده می توانند منبعی برای طرح ادعاهای آتی قلمداد گردند. کلیم به عنوان یکی از ابزارهای قراردادی برای حل و فصل موضوعات زمان و هزینه مورد نظر می باشد.
مثالی از Issue: ارتباط غیرحرفه‌ای و ناکارامد دستگاه نظارت و پیمانکار موجب کندی مکاتبات طرفین همچون ارائه گزارشات و اخذ تاییده ها شده است.
در الحاقیه ساخت استاندارد PMBOK، چهار فرآیند برای مدیریت دعاوی تعریف شده است:
شناسایی دعوی: فرایندی که طی آن دعوی شناسایی و مستندسازی می گردد.
کمی سازی دعوی: فرایندی که طی آن اثرات دعوی طرح شده بر اهداف پروژه و قرارداد اندازه گیری می شود.
پیشگیری دعوی: فرایندی که طی آن سعی می شود زمینه ها و بسترهای ایجاد دعوی در پروژه کاهش یابد.
حل و فصل دعوی: فرایندی که طی آن دعوی از روشهای متفاوتی همچون
مذاکره، میانجی گری و حکمیت و نهایتا دعوی حقوقی حل و فصل می گردد.

[QR size=”50×50″ link=”yes”][/QR]


دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Menu Title