بزرگترین مرجع آموزش ، مقاله و ایجاد فرصت شغلی مدیریت پروژه در ایران

مهارت های مدیر پروژه

مدیریت‌ پروژه‌ چالشی‌ است‌ که‌ به‌ مهارتهایی‌ چون‌ ایجاد گروه‌ کار، رهبری‌، حل‌ تعارض‌، تخصص‌ فنی‌،برنامه‌ ریزی‌، سازماندهی‌، خلاقیت‌، اداره‌ کردن‌ و تخصیص‌ منابع‌ و کنترل‌، نیاز دارد. عامل‌مهم‌ و کلیدی‌ در عملکرد و بهره‌ وری‌ مدیریت‌ پروژه‌، توانایی‌ تلفیق‌ و ترکیب‌ وظایف‌ افراد از نظامهای‌ مختلف‌ کاری‌ در قالب‌ یک‌ گروه‌ کاری‌ “کارآمد” است‌.

مدیریت‌ پروژه‌چالشی‌ است‌ که‌ به‌ مهارتهایی‌ چون‌ ایجاد گروه‌ کار، رهبری‌، حل‌ تعارض‌، تخصص‌ فنی‌،برنامه‌ ریزی‌، سازماندهی‌، خلاقیت‌، اداره‌ کردن‌ و تخصیص‌ منابع‌ و کنترل‌، نیاز دارد. عامل‌مهم‌ و کلیدی‌ در عملکرد و بهره‌ وری‌ مدیریت‌ پروژه‌، توانایی‌ تلفیق‌ و ترکیب‌ وظایف‌ افراداز نظامهای‌ مختلف‌ کاری‌ در قالب‌ یک‌ گروه‌ کاری‌ “کارآمد” است‌. سبک‌ مدیریتی‌ که‌ مدیر پروژه‌ در شرایط و اقتضاهای‌ متفاوت‌ انتخاب‌ می‌کند باید ترکیب‌ و تلفیق‌ نظامهای‌کاری‌ و تخصیص‌ منابع‌ برای‌ عملیات‌ فعال‌ را تسهیل‌ کند. بنابراین‌ مدیرپروژه‌ باید دارای‌مهارتهای‌ خاصی‌ بوده‌ و توانایی‌ بکارگیری‌ آنها را داشته‌ باشد.

مهارت های مدیر پروژه

[QR size=”50×50″ link=”yes”][/QR]


دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Menu Title