بزرگترین مرجع آموزش ، مقاله و ایجاد فرصت شغلی مدیریت پروژه در ایران

مدیر پروژه حرفه ای ، مدیر پروژه آماتور

تفاوت های عمده در عملکرد مدیران پروژه ها به دیدگاه و رویکرد این مدیران بر می گردد لذا از این زاویه بر اساس این رویکردها دو دسته مدیر آماتور و حرفه ای قابل دسته بندی است :

مدیر حرفه ای همیشه قسمتی از راه حل است
مدیر آماتور همیشه قسمتی از مشکل
مدیر حرفه ای همیشه برنامه دارد
مدیر آماتور همیشه یک بهانه دارد
مدیر حرفه ای برای هرمشکلی به دنبال راه حل میباشد
مدیر آماتور برای هرمشکلی به دنبال یک مشکل دیگر است
مدیر حرفه ای متعهد میشود
مدیر آماتور وعده میدهد
مدیر حرفه ای میگوید این کار شاید مشکل باشد ولی ممکن است
مدیر آماتور میگوید این کار شاید ممکن باشد ولی مشکل است
مدیر حرفه ای مرتکب اشتباه شود گردن میگیرد
مدیر آماتور مرتکب اشتباه شود دنبال مقصر میگردد
مدیر حرفه ای از اشتباه خود درس میگیرد
مدیر آماتور اشتباه خود را دوباره تکرار میکند
مدیر حرفه ای خوب گوش میدهد
مدیر آماتور فقط منتظر رسیدن نوبت خود برای حرف زدن است
مدیر حرفه ای گام های متعادلی بر میدارد
مدیر آماتور یاخیلی کند یا خیلی تند حرکت میکند (در برنامه ریزی)
مدیر حرفه ای تمرکز حواس دارد
مدیر آماتور پریشان حواس است
مدیر حرفه ای نسبت به فضای اطرف خود حساس است
مدیر آماتور فقط نسبت به احساسات خود حساس است
مدیر حرفه ای در هر شرایطی آرامش وتعادل خود را حفظ میکند
مدیر آماتور اگر عقب بیفتد تندخو و خشن میشود واگر جلو بزند بی احتیاطی میکند
مدیر حرفه ای در برابر افراد سودمند وناتوان یکسان عمل میکند
مدیر آماتور چاپلوسی برای قدرتمندان و ضعیفان را تحقیر میکند
مدیر حرفه ای پس از بیان نکته اصلی لب از سخن میبندد
مدیر آماتور آنقدر به صحبت ادامه میدهد که نکته اصلی را فراموش میکند
مدیر حرفه ای میداند چگونه باید جدی بود بی آنکه خشک ورسمی باشد
مدیر آماتور غالبا خشک ورسمی است زیرا فاقد توانای جدی بودن است
مدیر حرفه ای نکوهش میکند ولی آنان را میبخشد
مدیر آماتور چنان بزدل است که قادر به نکوهش نیست و چنان حقیر که قادر به بخشش نیست
مدیر حرفه ای سخن از علم میگوید – مدیر آماتور سخن از تجربه

[QR size=”50×50″ link=”yes”][/QR]


دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Menu Title