بزرگترین مرجع آموزش ، مقاله و ایجاد فرصت شغلی مدیریت پروژه در ایران

دانلود فایل کارگاه آموزشی ” شیوه های تآمین مالی پروژه”

دانلود فایل کارگاه آموزشی ” شیوه های تآمین مالی پروژه”

ایران از کشورهای در حال توسعه می باشد و از خصوصیات بارز هر کشور در حال توسعه ای، نیاز شدید به منابع مالی جهت سرمایه گذاری و تولید است. با در نظر داشتن سند چشم انداز ۰۲ ساله که کسب جایگاه اول اقتصادی منطقه خاورمیانه و غرب آسیا را برای کشورمان هدفگذاری کرده است، لزوم توجه بیشتر به مسائل تأمین مالی به عنوان یکی از ارکان کلیدی راه اندازی پروژه های توسعه ای در کشور غیر قابل انکار می باشد. در حال حاضر با محدودیت های پیش رو و تنگناهای بین المللی و همچنین نیاز بنگاه ها به ایجاد موقعیت رقابتی بیشتر در بازار در کنار افزایش نرخ ارز، تأمین مالی از محل منابع داخلی بیشتر از گذشته احساس می شود. از این رو نهادهای مالی در بازار پول و سرمایه باید بسمت بکارگیری روش های نوین و حتی ابداعی مناسب ساختارها و شرایط ایران حرکت کنند. البته با توجه به بوروکراسی های موجود و پیچیدگی و تعریف نامناسب از قوانین و مقررات، تا حدودی این فرآیند با تاخیر روبرو شده است و روند حرکت موسسات مالی به این سمت با کندی همراه است.

با توجه به محدودیت منابع ملی و همچنین ظرفیت سیستم بانکی و مواردی از این قبیل بنظر می رسد در آینده کشور ناگزیر به استفاده از روش های نوین تامین مالی روی آورد. امروزه در فضای اقتصادی کشور با توجه به عدم امکان تأمین تمامی نیازهای مالی فعالان اقتصادی از طریق سیستم بانکی، استفاده از سایر ابزارهای تأمین مالی خصوصاً به منظور استفاده در طرح های توسعه ای صنعتی و خدماتی به ضرورتی انکارناپدیر تبدیل شده است.

Renewable-Energy-Projects

علاوه بر روش ها و ابزارهای مرسوم، طی چند دهه اخیر مباحث مربوط به تأمین مالی اسلامی نیز اهمیت بسیار بالایی پیدا کرده است. در این میان یکی از ابزارهای نوینی که در بازار مالی دنیا و بر اساس اصول اسلامی طراحی و ارائه شده است، اوراق بهادار اسلامی و صکوک است.

این اوراق در دو طبقه اوراق بدهی)اجاره، مرابحه، سفارش ساخت و سلف موازی استاندارد( و اوراق سرمایه ای )صندوق سرمایه گذاری پروژه و صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان( قابل انتشار هستند. به طور معمول اوراق سفارش ساخت برای طرح های توسعه ای یا پیشبرد پروژه طراحی شده است. استفاده از این اوراق تا حدودی مناسب شرکت ها و سازمان هایی است که توانایی پرداخت مبالغ دوره ای را داشته باشند و در حالتی که این امکان برای شرکت بانی مقدور نباشد، تأسیس صندوق پروژه و تأمین مالی از طریق اوراق سرمایه ای، روش مناسب بعدی است. این مکانیزم به طور اخص برای پروژه های ساختمانی تعریف شده و بدین منظور صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان طراحی شده اند.

با توجه به ماهیت طرح های توسعه ای و پروژه های موجود در کشور، ابزارهایی متناسب با ویژگی های پروژه ها طراحی شده اند که تأمین مالی در این زمینه را هموار می سازد. از جمله این ابزارها می توان به صندوق سرمایه گذاری پروژه، اوراق سفارش ساخت و سلف موازی استاندارد اشاره کرد. این ابزارها به جهت فرایند ساخت طراحی شده اند و تضمین آن ها محصول آتی، فروش پروژه بعد از ساخت و سهیم شدن در سهام پروژه است که در این کارگاه آموزشی به خوبی تشریح شده است.

fotolia_4244193_XS

مشاهده آنلاین

[QR size=”100×100″ link=”yes”][/QR]


, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Menu Title