بزرگترین مرجع آموزش ، مقاله و ایجاد فرصت شغلی مدیریت پروژه در ایران

فرم ثبت نام کارمند

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

تلفن شما (الزامی)

محل سکونت شما (الزامی)

زمان مناسب برای مصاحبه (الزامی)

محل مناسب پروژه (الزامی)
شمال تهرانشرق تهرانغرب تهران

فرم استخدام(مخصوص افراد مصاحبه شده)


Menu Title